Skip to navigation Skip to content

Torsted Vandværk - Prøver

    • LAB nr. 20-11493
    • Torsted Vandværk DGU 107.735
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-11492
    • Torsted Vandværk DGU 107.735
    • PFAS + PAH
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-11491
    • Torsted Vandværk DGU 107.735
    • Flygtige org. klorforbindelser, Aromater, MTBE
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-11490
    • Torsted Vandværk DGU 107.735
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-11489
    • Torsted Vandværk DGU 107.567
    • BAM, DMS
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-11488
    • Torsted Vandværk DGU 107.1220
    • Chloridazon og DMS
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-11487
    • Torsted Vandværk DGU 107.1200
    • Chloridazon og DMS
    • 11. maj 2020
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 20-10575
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 29. april 2020
    • Drikkevandskontrol, ledningsnet
    • LAB nr. 20-10574
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 29. april 2020
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 20-07288
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 30. marts 2020
    • Drikkevandskontrol, ledningsnet
    • LAB nr. 20-07287
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 30. marts 2020
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-33776
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 9. december 2019
    • Drikkevandskontrol, ledningsnet
    • LAB nr. 19-33775
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 9. december 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-19765
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 6. august 2019
    • Drikkevandskontrol, ledningsnet
    • LAB nr. 19-19764
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 6. august 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-19763
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • Chloridazon + BAM
    • 6. august 2019
    • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
    • LAB nr. 19-19762
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 6. august 2019
    • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
    • LAB nr. 19-12779
    • Torsted Vandværk DGU 107.1200
    • 13. maj 2019
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 19-12757
    • Torsted Vandværk DGU 107.1200
    • Lenasil + TFMP
    • 13. maj 2019
    • Råvandskontrol
    • LAB nr. 19-11350
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 13. maj 2019
    • Drikkevandskontrol, ledningsnet
    • LAB nr. 19-11349
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 13. maj 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-11348
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 13. maj 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-11347
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 13. maj 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-11346
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 13. maj 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane
    • LAB nr. 19-11345
    • Lokesalle 3, 8700 Horsens
    • 13. maj 2019
    • Drikkevandskontrol, taphane